مهم ایران شهردار کمیسیون شهرداری شورای شهر

مهم: ایران شهردار کمیسیون شهرداری شورای شهر وزارت کشور اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار گوناگون نمایش اشیاء تاریخی استردادی از ایتالیا در موزه ملی قاهره

مدیر موزه ملی قاهره از برپایی نمایشگاه مجموعه اشیاء تاریخی استردادی از ایتالیا در این موزه خبر داد.

نمایش اشیاء تاریخی استردادی از ایتالیا در موزه ملی قاهره

نمایش اشیاء تاریخی استردادی از ایتالیا در موزه ملی قاهره

عبارات مهم : قاهره

مدیر موزه ملی قاهره از برپایی نمایشگاه مجموعه اشیاء تاریخی استردادی از ایتالیا در این موزه خبر داد.

به گزارش فارس و به نقل از شینهوا، مدیر موزه ملی قاهره از برپایی نمایشگاه مجموعه اشیاء تاریخی استردادی از ایتالیا در این موزه خبر داد.

نمایش اشیاء تاریخی استردادی از ایتالیا در موزه ملی قاهره

صباح عبدالرزاق، مدیر موزه ملی قاهره گفت: مسئله خروج غیرقانونی اشیاء تاریخی- فرهنگی از کشورهای متفاوت از جمله دغدغه های مهم یونسکو و کشورهای عضو است و یونسکو به منظور فراهم آمدن شرایط بازگشت چنین اشیایی به کشورهای مبدأ و پیشگیری از فروش چنین اشیایی کنوانسیون هایی را اجرایی کرده است.

وی طی یک بیانیه اعلام کرد: اشیاء تاریخی استردادی در موزه ملی قاهره به مدت یک هفته جهت عموم مردم قابل مشاهده هست.

مدیر موزه ملی قاهره از برپایی نمایشگاه مجموعه اشیاء تاریخی استردادی از ایتالیا در این موزه خبر داد.

براساس اعلام مدیر این موزه، 195 مجسمه و 21 هزار و 660 سکه که مبدأ آنها مصر بوده، دریافت شده است هست.

صباح عبدالرزاق در گفت و گو با رسانه ها اظهار داشت: این اشیاء از طریق حفاری های غیر قانونی کشف و از کشور خارج شده است هست.

بحران سیاسی و پرسشها مربوط به امنیت موجب کم کردن ورود گردشگران و رکود حادّ گردشگری به مصر شده است هست.

نمایش اشیاء تاریخی استردادی از ایتالیا در موزه ملی قاهره

واژه های کلیدی: قاهره | تاریخی | یونسکو | ایتالیا | اخبار گوناگون

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs