مهم ایران شهردار کمیسیون شهرداری شورای شهر

مهم: ایران شهردار کمیسیون شهرداری شورای شهر وزارت کشور اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار بین الملل برخورد قطار حامل جمهوريخواهان با کاميون در آمريکا

به گزارش فارس، یک قطار حامل شماری از نمایندگان جمهوری خواه کنگره آمریکا که عازم ویرجینیای غربی بوده با یک کامیون تصادف کرده هست. گفته می شود در این اتفاق چند نف

برخورد قطار حامل جمهوريخواهان با کاميون در آمريکا

برخورد قطار حامل جمهوريخواهان با کاميون در آمريکا

عبارات مهم : آمريکا

به گزارش فارس، یک قطار حامل شماری از نمایندگان جمهوری خواه کنگره آمریکا که عازم ویرجینیای غربی بوده با یک کامیون تصادف کرده هست. گفته می شود در این اتفاق چند نفر زخمی شده است اند.

برخورد قطار حامل جمهوريخواهان با کاميون در آمريکا

هنوز آمار دقیق زخمی ها و تلفات احتمالی منتشر نشده، ولی «واشنگتن پست» نوشته در این اتفاق دستکم یک نفر کشته و ۲ تن زخمی شده است اند. به نظر می رسد به نمایندگان کنگره آسیبی نرسیده است.

واژه های کلیدی: آمريکا | کاميون | برخورد قطار | واشنگتن پست | کنگره آمریکا | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs